يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://market-obat.com/jual-procomil-spray-asli-murah-obat-kuat-semprot-aman/ ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .